Ring:
(+45) 24 43 00 27E-Mail
(+45) 24 43 00 27

Isolering

Der er flere fordele ved efterisolering

Den første og helt store fordele ved efterisolering er det lavere energiforbrug. Du får reduceret dine varmeudgifter og besparelsen kan mærkes fra første dag, du får efterisoleret dit hus. Det næste der kan mærkes ved efterisolering er en forbedret komfort. Du vil opleve at rum og værelser der tidligere var svære at opvarme, nu kan opretholde en behagelig temperatur. Har du haft problemer med træk, vil det også blive et mindre problem. Luftstrømmene der løber langs ydervægge og vinduer nedkøles ikke i samme grad som tidligere og rumtemperaturen bliver mere stabil.

Overvej efterisolering af loftet når taget skal udskiftes

Efterisolering af loftet er en af de enkleste måder at forbedre en bygnings varmeøkonomi, specielt hvis du samtidig er ved at få skiftet taget. Hvis du på loftet har et eksisterende isoleringslag, kan du med fordel få blæst granulat direkte ovenpå.Chat conversation end

Sundere indeklima

n efterisolering giver et sundere indeklimaet, når der kan opretholdes en stabile temperatur i huset fremfor at den følger den skiftende udendørstemperatur. Ved efterisolering gøres huset mere tæt, derfor kan det blive nødvendigt at lufte ud oftere end tidligere. Skal det gode indeklima bevares og det vigtig at huske at lufte ud regelmæssigt, det anbefales at en bolig med fire personer lufte ud 3 gange dagligt i ca. 10 min.

Det har stor betydning for indeklimaet, at dit hus er korrekt og tilstrækkeligt isoleret. Er det ikke det, kan du opleve kuldebroer, misfarvning af vægge og lofter og kolde vægge og gulve. Når der efterisoleres vil temperaturen stige på den indvendige side af ydervægge og lofter. Den øgede temperatur gør, at fugt i luften ikke har samme mulighed for at kondensere, og som er den typiske årsag til at danne grobund for angreb af skimmelsvamp.

Boligens værdi stiger

En velisoleret bolig vil stige i værdi og bliver betydeligt mere attraktiv end en dårligt isoleret. Den energimærkning der er krav om ved salg af boligen, vil klart og tydeligt gøre opmærksom på, hvor godt eller dårligt boligen er isoleret. Af den fremgår det, hvor stort varmeforbruget er, beregnet ud fra, hvor godt huset er isoleret.Chat conversation end

På den måde er det ikke kun en oversigt over, hvor meget varme den tidligere ejer har brugt, og det er en fordel, da han måske har sparet kraftigt på varmen det forgangne år. Et godt energimærke betyder meget for dit hus når du skal sælge det en dag.

Vi samarbejder med...